Grundbegreber om elektriske hegn

Hvordan fungere det elektriske hegn?

Grundbegreber om elektrisk hegn Et elektrisk hegn fungerer som et kredsløb. Når dyr kommer i kontakt med hegnstråden – ledes strømmen gennem dyret ned til jorden – og ender tilbage gennem jordsydet i elhegnet. Princippet er: at afskrække dyret gennem kort og ufarlige strømimpuls.

Det korte, men ubehagelig stød lærer dyret at holde sig fra hegnet – og dermed respekterer den begrænsning, som indhegningen udgør.

Hegnet er altså en psykologisk barriere snarer end en fysisk barriere.

Et hegn består af:

Et elhegn (spændingsgiver),

Producerer regelmæssige impulser (stød).

Hegnstråd, tape eller hestereb,

Transporterer impulserne fra elhegnet.

Isolatorer og pæle,

Sørger for at strømmen ikke kortsluttes til jorden.

Jordforbindelse af elhegnet,

Sørger for at den strøm, der strømmer gennem dyret ved berøring af hegnstråden, føres tilbage til apparatet og derved giver impulsen den afskrækkende virkning.

Grundlæggende om energi, spænding og modstand.

Som allerede omtalt, fungerer det elektriske hegn som et system. Hjertet i systemet er et velegnet apparat (elhegnet). Elhegnet udsender en strøm. Længden og styrken af  strømmen forårsager det elektriske stød. Man betegner disse stød som impulser. En impuls varer fra 0,1 til 0,3 tusindedel af et sekund. Afstanden mellem impulserne er knapt et sekund.

Impulsenergi:

Energien der frembringes og som en strøm afgives i hegnstråden, bliver betegnet og målt som Joule. Joule er 1 watt i 1 sekund. Joule gør ondt.

Spænding:

Spændingen er udtrykt i volt (V). Spænding er nødvendig for at transportere energi. Jo højere spænding, jo mere energi kan transporteres.

Modstand:

Modstand måles i ohm (Ω). Modstanden kan sammenlignes med en barriere. Jo højere modstand, jo højere barriere. Hegnstråden, polytape, polytråd eller hestereb bør derfor have den den mindst mulige modstand. Jo mindre modstand i tråden - jo mere power får du i dit hegn.

Jordforbindelse:

Jordforbindelsen er helt afgørende for et velfungerende hegn. Det er vigtigt at bruge galvaniserede jordspyd – ikke galvaniseret jordspyd danner dårlig jordforbindelse.

Hvorfor elektrisk hegn?

Elektrisk hegn er en økonomisk fordelagtig måde at indhegne dyr eller holde dyr ude.

Det elektriske hegn er meget enkelt at opsætte og nedtage. Det tillader, at de områder der skal indhegnes, holdes som visuelt åbne områder. Således kan områder med beplantning, der skal beskyttes, holdes fri for vildt – og landskabet skæmmes ikke af indhegningen.

Et elektrisk hegn, der er opbygget omhyggeligt, opfylder kravet til en sikker og afskrækkende indhegning. For at opnå det ønskede resultat, forudsættes det, at man udover det rigtige apparat (elhegn) samtidig udvælger de rigtige materialer til hegnet.

Hegnstråd, polytape eller polytråd skal være fremstillet af brudsikkert materiale, samtidigt skal materialet have en ringe elektrisk modstand, isolatorer og hegnspæle (plastpæle) skal være fremstillet af materiale der kan modstå højspænding. Samtidig er valget af materialer også afhængigt af andre faktorer såsom dyreart, område og strømforsyning.

www.hegnsloven.dk

el-hegn-får-og-geder.jpg

el-hegn-heste.jpg

elhegn-heste-og-ponyer.jpg

elhegn-kødkvæg.jpg

malkekøer-og-kalve.jpg

PIT Hegn A/S

Kielbergvej 8 5750 Ringe Danmark

+45 6225 1254 tel +45 6225 1253 fax info@pithegn.dk

 

Klik her og find din forhandler

Bestil katalog
Katalog-2015.jpg